De verantwoordelijkheid van een gemeente bij het aanbesteden van publieke werken

Moet een gemeente zijn risicomanagement op orde hebben?

Is een gemeente verantwoordelijk of zelfs aansprakelijk voor het risicomanagement van haar opdrachtnemers. Heeft een gemeente een eigen plicht ten opzichte van haar burgers?

Twee kranen zijn uit balans geraakt op drijvende bakken. De kleine kraan ging als eerste en trok de grote kraan mee. Daken zijn vernield. Het 500 ton zware brugdeel heeft drie huizen verpletterd. Iedereen vraagt zich af hoe het kan gebeuren dat niemand gewond raakt. Foto dutchsafetynetwerk.com.

 Eerder schreven wij over Alphen en de stabiliteit van de bakken. Zie een van de vorige columns. De gemeente had één enkele inschrijver voor de vervanging van de Julianabrug. De combinatie van een staalbouwer en een hijsbedrijf schreef in. De gemeente verstrekte de opdracht aan deze combinatie. Voor controle en verificatie van ontwerpen, construeren en opleveren van de brug gaf de gemeente opdracht aan een raadgevend ingenieursbureau. Dit bureau beoordeelde ook de veiligheid van fietsers en voetgangers, vooral in de periode dat het oude brugdek zou zijn verwijderd en men gebruik moest maken van een noodbrug, uitsluitend voor fietsers en voetgangers. Het ingenieursbureau controleerde alles dat een goed bureau behoort te doen, inclusief de risicoanalyse van de staalbouwer. De opdracht aan het ingenieursbureau strekte zich niet uit tot het transport van de brug en het hijsen.

Bron: Onderzoekraad voor de Veiligheid, Hijsongeval Alphen, juni 2016.

gemeente-brug

 

Vragen en discussiepunten:

  1. Is de gemeente nalatig geweest in haar plicht tot de zorg voor de veiligheid voor de burgers?

ja  nee

2. Zo ja, waar plaatst u de tekortkomingen van de gemeente in het 4K-model?

basisrisico  witte-velk  blinde-vlek

3. Is de gemeente mede verantwoordelijk aan het ongewenste incident?

ja nee

4. Is de gemeente ook aansprakelijk voor het leed en de schade die de bewoners en de winkeliers is aangedaan?

ja nee

U mag het zeggen!

Rotterdam, 2 november 2016

JP

Mr. Ing. John van der Puil ©

Op persoonlijke titel.