Ton Weijers

C:\Users\Ton en Astrid\Desktop\Foto VIER.JPG

ing. Ton Weijers heeft 45 jaar inkoop- en supply chain management ervaring

Ton heeft 50 jaar werkervaring, waarvan ruim 45 jaar in inkoop- en supply chain management. Ton heeft een track record als succesvolle Manager Inkoop en Ondersteunende Afdelingen en is werkzaam als zelfstandig adviseur inkoop- en supply chain management. Hij heeft een sterk technisch en bedrijfskundig inzicht. Hij kan zich bijzonder goed verplaatsen in de belangen van een (internationale) organisatie en heeft een ruime ervaring met het opzetten van Sourcing afdelingen. Hij weet als geen ander dat het een kwestie is van verbindingen leggen tussen werkmaatschappijen en individuele afdelingen en personen. Van bidmanagement-team tot projectleider, zij spelen allemaal een unieke rol bij het neerzetten van een gedegen Sourcing-organisatie, waarbij Risicomanagement en Contractmanagement volledig in de bedrijfsstructuur is opgenomen. Ton heeft het KAMI-8S model ontwikkeld, waarmee op transparante en doelmatige wijze Risicomanagement en Contractmanagement kan worden ingericht. KAMI-8S met toepassing van de X-chart geeft borging aan tijdige realisatie van de doelstellingen met medewerkers die met focus en discipline ondernemen

Publicaties waaraan hij heeft meegewerkt, zijn onder andere:

Ethische code inkoop (1992),
Handleiding Inkoopvoorwaarden (1996),
Het procesmatig uitvoeren van In-Outsourcing (2001),
Aansprakelijkheid en Risicomanagement (2007),
Inkoop en Risicomanagement (1e druk 2014 – 4e druk 2017).

Risicomanagement ontmoet Contractmanagement (1e druk 2020 uitgeverij VakMediaNet)

Ton is voorzitter en secretaris van de Vereniging Inkoop en Risicomanagement (VIER). 

LinkedIn

Contact: info@inkoop-en-risicomanagement.nl

              f.g.a.weijers@gmail.com