Risicomanagement – de helft van de bedrijven heeft geen strategie

Door John van der Puil

In maart 2017 publiceerde DNV GL met onderzoeksbureau GfK Eurisco de resultaten van een onderzoek naar risicomanagement bij bedrijven. Nou, daar werd klare taal gesproken. Ongeveer de helft van de bedrijven heeft geen strategie met zijn risicomanagement. Het blijkt uitgaat cijfers verstrekt door ruim 1500 professionals. Slechts 43% van de ondervraagden stelt meetbare doelen voor risicobeheersing.

Het onderzoek
Van eerdere onderzoeken is het meest grondige het Tweede Nationaal Onderzoek Risicomanagement in Nederland 2014. Het Eerste Nationaal Onderzoek stamt uit 2009. Droevigerwijs moesten de onderzoekers in 2014 constateren dat we in de periode 2009 – 2014 niets opgeschoten waren. Dan geeft dit laatste onderzoek van DNV GL weliswaar een beeld van ´we doen er wel aan, maar we doen niet allemaal mee en sommigen doen helemaal niet mee´, maar er is sprake van vooruitgang sinds 2014.

De drijfveren voor risicomanagement
Bedrijven die een strategie voor risicomanagement hebben worden voornamelijk gedreven door de behoefte te voldoen aan de wet (71%). Bedrijfsbeleid is een volgende drijfveer (64%). Wensen van klanten weegt bijna even zwaar (63%). Voor iets meer dan de helft van de ondernemingen (55%) is financieel voordeel het belangrijkste argument.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat risicomanagement door 37% van de bestuursleden, 46% van de topmanagement teams en 40% van het middenkader wordt toegepast in de dagelijkse activiteiten. Bij grotere ondernemingen met meer dan 1000 werknemers speelt risicomanagement een grotere rol dan bij de kleinere: 77% zegt te beschikken over een specifiek risicomanagementteam. Slechts een op de drie bedrijven (36%) past ten minste één norm, richtlijn of raamwerk toe (soms zelfs maar gedeeltelijk). Toegepaste normen zijn bij voorbeeld ISO 31000, COSO, Risman, M_o_R, ISO 9001:2015.

Het belang van risicomanagement in de toekomst
Risicomanagement krijgt volgens dit onderzoek steeds meer aandacht bij bedrijven. Een aantal van hen stelt zelfs dat het in de nabije toekomst een cruciale rol zal spelen in de complete strategie en prestaties. Van de ondervraagde organisaties is 45% van plan om de komende drie jaar de investering in risicomanagement te verhogen. De meeste respondenten (81%) denken dat een gestructureerde risicomanagementaanpak als basis voor hun managementsysteem toegevoegde waarde zal opleveren voor zowel de organisatie als haar stakeholders. Bovenstaande cijfers zijn geleverd door Danique Koopman, Unit: Business Assurance www.dnvgh.nl, 17 maart 2017.

De waarde van de Vereniging Inkoop- en risicomanagement
Wat betekent dit voor de Vereniging Inkoop- en Risicomanagement? Als we lezen dat ongeveer 50% van de respondenten geen strategie heeft met betrekking tot risicomanagement, zou het dan wellicht op de weg van de vereniging liggen om de bekende strategieën te inventariseren, de relevante kennis te verzamelen en rond dat thema eens een Werkgroep te organiseren? Dit gevolgd door een publicatie hoe je dit doet vanuit procurement? Het is leuk om te doen. Voor je het weet heb je er iets aan.