Recensie boek ‘Inkoop en Risicomanagement’

Inkoop en Risicomanagement

Inkoop en risicomanagement, het was tot nu toe een blinde vlek in de Nederlandse inkoopliteratuur. Het onderwerp werd wel eens aangestipt in een boek of behandeld in een artikel, maar nog nooit verscheen er een compleet inkoopboek gewijd aan dit onderwerp. Begin dit jaar werd aan deze omissie een eind gemaakt met het boek ‘Inkoop en risicomanagement’ dat in eigen beheer via Uitgeverij Dynamic Holland werd uitgegeven door een aantal gedreven NEVI-CPD leden.

Risicomanagement vraagt en krijgt meer aandacht
Risicomanagement mag zich de laatste jaren verheugen in een groeiende belangstelling vanuit verschillende disciplines binnen organisaties of bedrijven. Van oudsher zijn dat vaak een interne accountantsdienst, kwaliteitsbureau, auditafdeling en/of financiële afdeling die zich met het onderwerp risicomanagement bezig houden. Zij worden daarbij indirect aangestuurd door de accountants, die over het algemeen het externe geweten van een organisatie vormen en op verzoek van directie of managementteam aan de bel trekken bij de interne afdelingen.

Reactief in plaats van actief
Vaak komen de accountant of die interne afdelingen pas in actie als er iets fout gaat binnen een organisatie of bedrijf. Eerst moet de fout hersteld worden, maar vervolgens moet er dan een verbeterplan op tafel komen om dit soort zaken te voorkomen. Dat die acties reactief in plaats van actief zijn is op zich wel logisch. Waarom zou je (verbeter)plannen maken of risicomanagement invoeren als er op dat moment niets fout gaat binnen je organisatie of bedrijf? De afgelopen jaren is er echter zoveel fout gegaan, dat bedrijven en organisaties risicomanagement tot speerpunt maken van hun beleid

Hoe past inkoop binnen dit verhaal?
Inkoop ontbreekt (vaak) als er binnen organisaties en bedrijven over risicomanagement werd gesproken. Terecht of onterecht, ook op inkoopgebied ging er de laatste jaren genoeg fout en was er reden genoeg ook inkoop bij de gesprekken te betrekken. HSL treinen, vervoersconcessies, Noord-Zuid Lijn, politieauto’s, software-systemen, inhuur externen, leerlingenvervoer en het afgelopen weekend nog het spoorbeveiligingssysteem ERTMS. De lijst is eindeloos uit te breiden en de rol van inkoop bij dergelijke projecten is een factor van belang. De vraag is alleen hoe je inkoop aan tafel krijgt bij gesprekken over risicomanagement en de uitwerking daarvan.

De uitdaging aangenomen
Vanuit de NEVI heeft de CPD-Werkgroep Risicomanagement bestaande uit Rene Ruepert, John van den Pull, John van Meer, Jeroen Corts en Ton Weijers met ondersteuning van Martien Vromans, Cecile van Velsen en Edwin Jacobs die uitdaging aangenomen. Gedurende anderhalf jaar kwam deze werkgroep maandelijks, soms wekelijks, bij elkaar om van gedachten te wisselen over de uiteenlopende aspecten en knelpunten van risicomanagement. Het perspectief was daarbij continu gericht op inkoop.

Het resultaat: een boek en hoe nu verder
Zoals de werkgroep leden in hun inleiding al aangeven is het geen volledig handboek geworden waarin iedere inkoper de voor hem of haar toegankelijke processen, technieken en tools kan vinden. Het boek is bedoeld als eerste aanzet tot het ontwikkelen van meer aandacht voor risicomanagement vanuit inkoopperspectief. Er over meepraten, willen alle inkopers wel. Daadwerkelijk aan tafel komen bij de eerder genoemde partijen is vooralsnog een uitdaging. Met het boek in de hand kunnen inkopers in ieder geval de eerste stappen zetten. Ze kunnen het onderwerp risicomanagement in combinatie met inkoop verder exploreren en op de juiste manier onder de aandacht brengen van alle directe betrokkenen.

Meer dan geslaagd
Met die doelstelling in het achterhoofd mag je zeggen dat het boek meer dan geslaagd is. Het boek zet inkopers ertoe aan om het onderwerp risicomanagement in kaart te brengen binnen hun eigen organisatie of bedrijf. Het grote gevaar bij een onderwerp als risicomanagement is echter dat het zo breed, gecompliceerd en veelomvattend is dat er waarschijnlijk heel veel partijen over mee willen praten. Daardoor loop je het risico dat je al snel op het terrein van een andere afdeling en een ander vakgebied terecht komt. Het is voor inkopers dan ook van belang het onderwerp inkoop en risicomanagement goed af te bakenen en het boek vormt daarbij een goede leidraad.

Eindoordeel
De invalshoeken die in het boek aan de orde komen dekken een groot spectrum aan invalshoeken over het onderwerp risicomanagement in relatie tot inkoop af. Van de menselijke factor, de definities, een model, de piketpaaltjes tot en met de implementatie. De eerste vragen die je als inkoper over de onderwerpen risicomanagement en inkoop hebt, komen in het boek aan de orde en leveren in veel gevallen ook een duidelijk en helder antwoord op. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies (en in sommige gevallen) aanbevelingen. Alleen dat al zou een aanbeveling moeten zijn om dit boek aan te schaffen en je oriënteren op de kansen (en bedreigingen) die het onderwerp risicomanagement je biedt.

Aanvullende informatie

Recensie door Peter Streefkerk

Nederlandstalig | Paperback | 199 blz.
In eigen beheer uitgegeven | 3e druk, 2016 | EAN: 978-90-82402-0-7

Ik bestel het boek!