Over ons

Vereniging Inkoop- en Risicomanagement

De Vereniging Inkoop- en Risicomanagement is ontstaan vanuit een werkgroep die het boek ‘Inkoop en risicomanagement’ in 2013 heeft ontwikkeld en in 2014 heeft gepubliceerd.

Vanuit de behoefte uit de markt aan presentaties, advisering en ontwikkeling van Inkoop en risicomanagement kennis en kunde heeft de werkgroep een vereniging opgericht. Deze vereniging is op 9 februari 2017 bij de KvK ingeschreven onder nummer 68139284.

Leden van de vereniging waarin begrepen de bestuursleden vormen een collegiaal bestuur waarin een meerderheid van stemmen de besluitvorming bepaald. Er is een huishoudelijk reglement.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

Voorzitter: F.G.A. Weijers
Secretaris: G.F. Ruepert
Penningmeester: C.M. van Velsen
Leden:
J. Corts
Mr. Ing. J. van der Puil

Visie

Een organisatie die in staat is risico’s te inventariseren, te elimineren en/of te dragen op zodanige wijze dat letsel en schade zoveel als mogelijk kan worden voorkomen.

Missie

Vanuit de supply chain initiëren van Risicomanagement in organisaties.

Doelstellingen

  • Het inventariseren, analyseren en bestuderen van aspecten en knelpunten van risicomanagement vanuit de supply chain.
  • Het geven van presentaties, analyses, workshops en trainingen.
  • Het ontwikkelen en uitgeven van risicomanagement modellen en publicaties.

Identificeren en classificeren van risico’s

Voor het identificeren en classificeren van risico’s is het door Jeroen Corts ontwikkelde Risicomanagement Model toepasbaar.
Lees meer…

Implementeren van Risicomanagement

Voor het implementeren en organiseren van Risicomanagement in een organisatie is het door Ton Weijers ontwikkelde KAMI-8S model toepasbaar.
Lees meer…

 

Vereniging Inkoop- en Risicomanagement
Van Aerssenstraat 6
2461 RG Ter Aar
Kvk nummer 68139284
Btw nummer 857317866B01
IBAN NL40 RABO 0317 1721 66