Het nemen van verantwoordelijkheid is niet altijd vanzelfsprekend

Door Ton Weijers

Het begint al bij de vraag wie is verantwoordelijk voor jouw veiligheid waarbij het antwoord “mijn leidinggevende” nog te veel wordt gegeven.

Vanuit mijn werkpositie kijk ik uit op het dak van een tegenoverliggend gebouw. In de ochtend om ca 10:00 uur zie ik 7 werkmannen op het dak waarbij slecht 1 persoon een valbescherming draagt. Ik ga er vanuit dat deze werkmannen een geldig VCA certificaat hebben.

Het dak is ca 50 meter hoog boven een voetgangerspassage
Als inkoper met een VCA-vol certificaat voel ik mij verantwoordelijk iets te doen aan deze onveilige situatie. Omdat ik weet welke organisatie eigenaar is van het gebouw maak ik een telefonische melding van een onveilige situatie. De melding wordt aangenomen en zal worden doorgegeven aan de gebouwbeheerder.

In de loop van de ochtend zie ik geen verandering van de onveilige situatie wel hebben de werkmannen aan het eind van de ochtend het dak verlaten. In het begin van de middag komen twee werkmannen het dak op zonder valbeveiliging en gaan ramen verplaatsen. Hiervan maak ik een foto en verstuur deze naar mijn meldpunt. Gedurende de dag is er geen verandering aangebracht in de onveilige situatie.

Aan het eind van de dag krijg ik een kopie van meldingen aan personen die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid, met daarbij een motivatie wat er aan de hand geweest zou kunnen zijn. Omdat de weergave niet volledig is verzend ik een omschrijving van de onveilige situaties die zich gedurende de dag hebben voorgedaan. Hierop wordt vervolgens adequaat actie genomen met als resultaat een volledig onderzoek en passende maatregelen.

Reactie en besluit:

Wij zijn zeer geschrokken van de foto en hebben dit direct intern onderzocht. Dit is niet conform de instructie. Deze mannen waren breukruiten aan het vervangen op het dak. Zij zijn hier reeds eerder geweest en hebben destijds de instructie gekregen hoe op het dak te werken. Toch niet conform de instructie werken is niet toelaatbaar. Wij hebben de directie van de betreffende partij hierop aangesproken en om tekst en uitleg gevraagd.

Om herhaling te voorkomen zijn de dak toegangen nu definitief afgesloten en de deuren voorzien van opschrift dat het verboden is het dak te betreden zonder instructie over de voorschriften daarvoor en het gebruik van de daarin aangegeven Persoonlijke Bescherming Middelen. De instructie en toegang wordt vanaf heden slechts verstrekt door de veiligheidsverantwoordelijke.

Goed dat deze reactie en het besluit nieuwe onveilige situaties kan beperken. Echter zit ik nog met de vraag waarom dit een dag moest duren.

Vragen:

Kon ik nog verder gaan in mijn verantwoordelijkheid om de werkmannen direct na mijn melding het dak te laten verlaten en/of zich te laten houden aan de veiligheidsinstructies?

Wat kan de rol van een inkoop-, contractmanager zijn in het voorkomen van deze onveilige situatie?

Alle reacties zijn welkom aan:  info@inkoop-en-risicomanagement.nl t.a.v. Ton Weijers.