KAMI-8S Model

Het KAMI-8S Model is ontwikkeld om een Significante verbetering van het organisatieresultaat te bereiken

Herkenbaar in een organisatie is

 • Geen integrale samenwerking van alle actoren in de bedrijfsprocessen;
 • Geen eenduidige doelstelling;
 • Geen helder actieplan;
 • Geen helder timeframe;
 • Geen boardroom-alignment;
 • Veel risico’s met hoogste classificatie

Met als gevolg

 • Te hoge operationele kosten;
 • Budgetoverschrijdingen;
 • Te lage kwaliteit;
 • Planningsproblemen;
 • Mismatch tussen board en procesactoren ten aanzien van de verwachtingen;
 • Daadwerkelijk optreden van risico’s met schade;
 • Externe partijen bepalen wat er gebeurt en niet de organisatie zelf;
 • Cultuurprobleem dat zich uit doordat iedereen zijn eigen weg gaat.

Boardroom-alignment

 • Wat zijn de verwachtingen en waar staan we?
 • Besteden we de energie en de kosten aan de juiste doelstellingen?

KAMI leidt in acht stappen naar een heldere gedeelde visie binnen de organisatie en met toepassing van de X-chart naar betrokkenheid van iedere met focus en discipline ondernemende medewerker in de resultaten van de organisatie!

 • Een gedeelde visie, missie en doelstellingen waardoor geen mismatch op gebied van boardroom-alignment
 • Een afgestemde strategie om de doelstellingen efficiënt en effectief te realiseren.
 • In staat de stakeholders van de organisatieprocessen optimaal te ondersteunen.

Het KAMI-8S Model bestaat uit 8 processtappen en 4 randvoorwaarden
Het is toepasbaar op de organisatie als geheel en/of per organisatieonderdeel zoals verkoopmanagement, productiemanagement, inkoopmanagement, financieel management, personeelsmanagement, risicomanagement etc.

Presentatie en introductie op aanvraag: ton@inkoop-en-risicomanagement.nl

Copyright: f.g.a.weijers@gmail.com