Doing things right first time?

Door René Ruepert


Het onderwerp Risicomanagement is nog te veel een ver van mijn bed show voor veel van mijn inkoop-collega’s, en ik moet bekennen, ook van mijzelf.

In mijn dagelijkse praktijk als inkoper Indirect sta ikzelf ook nog veel te weinig stil bij de risico’s die wij lopen in het niet correct uitvoeren van het inkoopproces, bij een niet juiste selectie van leveranciers en omdat wij vanaf het begin niet de juiste dingen doen. Doing things right first time, is niet altijd aan mij besteed. Wat in mijn geval een rol speelt is dat facilitaire inkoop nou niet direct gezien wordt als een Business Critical activiteit. Het risico op het omvallen van het bedrijf of ongekende imagoschade is volgens velen niet hoog bij de inkoop van goederen en diensten die niet direct van toepassing zijn op het primaire proces. Misschien is het echter een kwestie van ontkenning of het niet willen zien. Ik kan me voorstellen dat mogelijke keuzes die ik maak als senior inkoper, wel degelijk een impact kan hebben op het behalen van de doelstellingen van de onderneming.

Ik wil ervoor strijden dat Risicomanagement de basis is van alle trends die wij de laatste tijd hebben gezien in ons vakgebied. Om een juiste richting aan te geven in Contract management, Strategisch Leveranciersmanagement, e-procurement en eigenlijk alle belangrijke onderwerpen in Inkoop, doorlopen wij bewust of onbewust eerst het risicomanagement model. Vragen ten aanzien van scoping en risico’s komen aan bod. Het kan zijn dat wij ons niet bewust zijn van risico’s en daar luchtig overheen stappen, maar stil staan bij risico’s en welke tegenmaatregelen wij kunnen bedenken, kan veel kosten en ergernis besparen…en meehelpen aan ‘doing this right first time’.