De workshops

De afgelopen weken hebben wij met zijn drieën (Jeroen Corts, Ton Weijers en René Ruepert) de workshops en presentaties voor de NEVI kringen Oost en kring Zuid West mogen geven over ons boek en het ontwikkelde model. De presentatie in Deventer (kring Oost) was op 19 november. Ik vond het een interessante avond en voor ons natuurlijk ook een leerzame avond. Ik kreeg waardevolle feedback over de inhoud van de presentatie; zo moest ik natuurlijk wel even beginnen met ons voor te stellen…Ikzelf (Rene Ruepert) hield de eerste presentatie met een algemene beschrijving van het boek, daarna Jeroen Corts met een uitleg over het model en hoe dit te gebruiken in de break-out sessies. Ton Weijers gaf vervolgens een presentatie over het belang van risicomanagement en veiligheid, gelardeerd door vele persoonlijke en daarmee ook emotionele ervaringen.

Het model van Jeroen is eerder een discussie stuk is voor intern en extern gebruik. In de workshop werden werkgroepen gevormd. De werkgroepen kregen allen een inkoopcategorie toebedeeld zoals bijvoorbeeld Catering, Adviesdiensten of Lease auto’s. Jeroen heeft 64 voorbeeld vragen gesteld die alle individueel gewogen en beoordeeld kunnen worden op de kans en impact van dit benoemde risico. De werkgroepen bespreken en beoordelen de eventueel optredende risico’s en de deelnemers van de werkgroepen scoren de vragen. Jeroen had een mooi Excel sheet gemaakt waarin de scores van de risico’s mooi grafisch inzichtelijk worden gemaakt. Daaruit is makkelijk af te lezen op welke risico’s als echte risico’s worden gezien.

In het vervolgtraject zouden de kansen dat de risico’s optreden kunnen worden beoordeeld op hun impact en worden geprioriteerd in volgorde van belangrijkheid. Ook belangrijk is het belang van goede communicatie, analyse en discipline zoals duidelijk uit het verhaal van Ton bleek. Ons optreden bij de kring Zuid West was voor mij en volgens mij een groot succes. Je vindt de evaluatie hiervan ergens verderop op deze site.

De workshop IMG_0002-300x225 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005