Risicomanagement en lagere overheden – inkoopfunctie afwezig

Door John van der Puil Risicomanagement bij lagere overheden zit in de lift Risico’s zijn daar bij voorbeeld grote fysieke risico’s zoals een overstroming, een ingestorte parkeergarage, een brand of explosie op een bedrijventerrein, een epidemie en imagoschade. Het gaat hier steeds om veiligheid, gezondheid en milieu. Geregeld evalueren lagere overheden hun projecten achteraf, onder […]

Lees meer

Weg van het Inkoopeiland

Door René Ruepert ‘Inkoop en Risicomanagement’….hoe is het zover gekomen? In het najaar van 2013 dacht het bestuur van NEVI CPD over mogelijke onderwerpen die Inkopend Nederland zouden interesseren of misschien wel zouden raken. Het onderwerp Risicomanagement interesseerde mij in die periode al. Ik had juist aantal vakinhoudelijke workshops/presentaties gevolgd. Vooral de workshop van Dick […]

Lees meer