Risicomanagement en lagere overheden – inkoopfunctie afwezig

Door John van der Puil Risicomanagement bij lagere overheden zit in de lift Risico’s zijn daar bij voorbeeld grote fysieke risico’s zoals een overstroming, een ingestorte parkeergarage, een brand of explosie op een bedrijventerrein, een epidemie en imagoschade. Het gaat hier steeds om veiligheid, gezondheid en milieu. Geregeld evalueren lagere overheden hun projecten achteraf, onder […]

Lees meer